Informatie over basiscursus

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten.
Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.
De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn/haar beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.
Deze cursus is inclusief de module verbandleer, reanimatie en een AED-training (defibrilleren bij een hartstilstand) en wordt gegeven door een kaderinstructeur. 

Lesmateriaal
Voor het lesgeven wordt gebruik gemaakt van de 27e druk van het Oranje Kruis boekje.
Dit boek bevat de leerstof voor het Diploma Eerste Hulp.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, dat bestaat uit een reanimatie- en een kaderinstructeur, en met inschakeling van twee lotusslachtoffers. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Geldigheidsduur diploma

Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is twee jaar geldig en wordt telkens voor twee jaar verlengd.
Met het diploma EHBO op zak, bent u een gediplomeerde eerstehulpverlener. Dat dit een serieus vak is, blijkt uit het feit dat iedere EHBO-er zijn of haar Diploma Eerste Hulp iedere twee jaar moet laten verlengen. In die periode wordt gekeken of de EHBO-er competent is. Zie hiervoor het competentieoverzicht.
De kennis kunt u bijhouden door lid te worden van onze vereniging en de herhalingslessen te volgen. U kunt u hiervoor aanmelden.
 
Data nieuwe cursus
In oktober 2018 start, bij voldoende deelname, op maandagavond een EHBO-cursus. De gehele cursus duurt
15 lesavonden en bestaat uit de onderdelen basisdiploma EHBO, verbandleer, reanimatie en omgaan met een AED.
U kunt u hiervoor nu al aanmelden en op de wachtlijst laten zetten.
In de agenda vindt u een overzicht van de onderwerpen.
Wilt u ook weten wat u moet doen bij een ongeval of een ongelukje in huis of op het werk? U kunt u nu aanmelden voor de nieuwe cursus.

Kosten

Wij willen voor iedereen een betaalbare EHBO-opleiding geven. Wij verzorgen voor € 185,– een complete opleiding.
Als u zich met meer personen tegelijk aanmeldt, ontvangt u korting op de cursuskosten: € 10,– p.p. bij twee personen en € 15,– p.p. bij drie of meer personen. 
Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het lesgeld.

Plaats en tijd
De cursus wordt gehouden in het EHBO-lokaal van de voormalige Dr. A. Van Voorthuijsenschool in de Schoolstraat 12 in Velp van 19.30 tot 21.30 uur.