Agenda

2019/2020

start herhalingslessen EHBO
2019
30 april-5 mei Jaarlijkse collecte  vereniging
30 mei
Afsluitende bestuursvergadering 2018-2019
augustusbestuursvergadering 2019-2020
september start herhalingslessen
oktoberstart basiscursus EHBO (bij voldoende aanmeldingen) 

Hulpverlening 
27 april  Koningsdag Velp en Rozendaal   
28 april
Lustrumfeest Velp voor Oranje
23 mei

Goed Groen festival Aeres
5 juni
Bedriegertjestrail
24 augustus
– Senioren voetbaltoernooi
– Velp voor Oranje (optreden Big Band politie)
28 augustus
Rozendaalse veldtrail  
1 november
Griepvaccinatie

 

Oefenprogramma herhalingslessen 2018 – 2019

De nummers staan voor competentieonderdelen:

 1.  Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2.  Stoornissen in het bewustzijn

 3.  Stoornissen van de ademhaling
 4.  Stilstand van de bloedsomloop
 5.  Ernstige uitwendige bloedingen
 6.  Shock
 7.  Uitwendige wonden
 8.  Brandwonden
 9.  Kneuzingen en verstuiking
10. Ontwrichting en botbreuken
11. Oogletsels
12. Vergiftiging
13. Elektriciteitsongevallen
14. Letsel door koude
15. Letsel door warmte
16. Vervoer over korte afstand
17. Verband en hulpmiddelen
18. Het menselijk lichaam

 De vetgedrukte onderdelen dienen ieder jaar aan de orde te komen.

AvondDatumInhoudCompetentieonderdelen
120.09.2018Vergiftigingen en ademhalingsstoornissen 2 – 3 – 12
204.10.2018
Ernstige uitwendige bloedingen – shock – verband- hulpmiddelen (eerste hulp)5 – 6 – 7 -17
311.10.2018
Reanimatie en AED (letters A t/m H)  
1 – 2 – 3 – 4
425.10.2018
Afnemen integraalhelm, transport over korte afstand, breuken, ontwrichtingen2 – (3) -10 – 16
508.11.2018
Het oog en elektriciteitsongevallen
1 – 11 – 13
622.11.2018
Diagnoseavond

729.11.2018
Oefeningetje 
813.12.2018
Reanimatie en AED (letters I t/m Z)  1 – 2 – 3 – 4
920.12.2018
Eerste hulp bij kinderen en andere kleine letsels
1 – 2 – 3 – 7 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15
1010.01.2019Wat kleine beestjes voor grote gevolgen kunnen hebben 2- 3 – 6 – 8 
1117.01.2019
Bevriezing/ verbranding en onderkoeling/oververhitting2 – 14 – 15
1231.01.2019Sportletsels / letsels bij evenementen9 – 10
13 14.02.2019Extra reanimatie + AED (voor mensen die op andere avonden niet konden of extra willen oefenen 

1 – 2- 3 – 4
1428.02.2019
Jaarlijkse ledenvergadering
1514.03.2019
Bijzondere Avond

 

Opzet lesprogramma diploma EHBO 2018 – 2019

AvondDatumInhoud
1Kennismaken / 5 belangrijke punten / emotionele reacties en kans op infectie 
2Stoornissen in bewustzijn 
3Stoornissen in ademhaling 
4Stoornissen in bewustzijn en ademhaling / reanimatie + AED
5Stoornissen in bewustzijn en ademhaling / reanimatie + AED
6Shock / actieve bloeding
7Verbandleer
8Wonden /  brandwonden / elektriciteitsletsels 
9Kneuzing / verstuiking / botbreuken / ontwrichtingen
10Vergiftiging / steken en beten
11Oververhitting / onderkoeling / bevriezing 
12Oog / neus / oor / tandletsel
13Herhaling 
14Proefexamen
15Examen