Cursussen en herhalingslessen

Cursussen en herhalingslessen


KNV EHBO Velp-Rozendaal bestaat vanaf 1934 en is een veelzijdige en enthousiaste vereniging.
Jaarlijks wordt, bij voldoende deelname, een cursus georganiseerd waarbij u een EHBO-diploma kunt halen.
U kunt daarna lid van onze vereniging worden en tussen september en april de herhalingslessen bezoeken.
Deze zijn nodig om uw diploma geldig te houden. De lessen bestaan uit theorie en praktijk. Regelmatig zijn
zogenaamde ‘Lotus-slachtoffers’ aanwezig die levensechte situaties uitbeelden.
Alleen bij voldoende deelname organiseren wij een cursus reanimatie/aed. Hiervoor werken wij met een wachtlijst.
U kunt ook op een actievere manier met de praktijk van de EHBO aan de slag gaan. Er zijn zeer regelmatig evenementen, waarbij EHBO-ers paraat staan om bezoekers hulp te verlenen. 
Kortom, een vereniging met genoeg activiteiten en voor ieder wat wils. Leerzaam voor elke EHBO-er! 
Het is mogelijk een keertje mee te lopen om te kijken of het iets voor u is.

Informatie over basiscursus

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten.
Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.
De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn/haar beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.
Deze cursus is inclusief de module verbandleer, reanimatie en een AED-training (defibrilleren bij een hartstilstand) en wordt gegeven door een kaderinstructeur. 

Lesmateriaal
Voor het lesgeven wordt gebruik gemaakt van de 27e druk van het Oranje Kruis boekje.
Dit boek bevat de leerstof voor het Diploma Eerste Hulp.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, dat bestaat uit een reanimatie- en een kaderinstructeur, en met inschakeling van twee lotusslachtoffers. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Geldigheidsduur diploma

Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is twee jaar geldig en wordt telkens voor twee jaar verlengd.
Met het diploma EHBO op zak, bent u een gediplomeerde eerstehulpverlener. Dat dit een serieus vak is, blijkt uit het feit dat iedere EHBO-er zijn of haar Diploma Eerste Hulp iedere twee jaar moet laten verlengen. In die periode wordt gekeken of de EHBO-er competent is. Zie hiervoor het competentieoverzicht.
De kennis kunt u bijhouden door lid te worden van onze vereniging en de herhalingslessen te volgen. U kunt u hiervoor aanmelden.
 
Data nieuwe cursus
In september 2022 start, bij voldoende deelname, een EHBO-beginnerscursus in samenwerking met KNV EBHO-afdeling Rheden. De gehele cursus duurt drie zaterdagen en bestaat uit de onderdelen basisdiploma EHBO, verbandleer, reanimatie en omgaan met een AED.
U kunt u hiervoor nu al aanmelden en op de wachtlijst laten zetten.
In de agenda vindt u een overzicht van de onderwerpen.
Wilt u ook weten wat u moet doen bij een ongeval of een ongelukje in huis of op het werk? U kunt u nu aanmelden voor de nieuwe cursus.

Kosten

De cursus kost ongeveer € 250, - per deelnemer (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Hiervoor krijgt u Het Oranje Kruisboekje van de laatste druk, lesmateriaal en verbandmiddelen, les door een kaderinstructeur en een vrijwilliger van de vereniging, oefenen met Lotus slachtoffers, gebruik van een reanimatiepop, gebruik van een oefen-AED en 1x examengeld

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het lesgeld. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Plaats en tijd

Planning: Zaterdag 10, 17 en 24 september 2022.

Kantine van de Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden van 9.00 – 16.00 uur met pauze (zelf voor je lunch zorgen!).
Voorbehoud: De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Geldigheid

Een EHBO-diploma is 2 jaar geldig en wordt steeds met 2 jaar verlengd. Om het diploma geldig te houden moet u herhalingslessen volgen om de EHBO-competenties op peil te houden. Daarbij veranderen de EHBO-protocollen nog wel eens. Door de herhalingslessen blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Herhalingslessen

In Velp zijn er herhalingslessen op donderdagavond van 19.30-21.30 uur in het EHBO-lokaal van de voormalige Dr. A. van Voorthuijsenschool, Schoolstraat 12 te Velp.

In Rheden zijn de herhalingslessen op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur in de kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 te Rheden.

Informatie over cursus reanimatie/AED

Ingrijpen bij hartstilstand
Iedereen kan een reanimatie- en AED-cursus volgen. Een EHBO-diploma is niet nodig. U leert hoe u een hartstilstand herkent, hartmassage en mond-op-mond-beademing toepast en een AED gebruikt.De cursus omvat twee lesavonden.
Dankzij een jaarlijkse herhalingsles wordt de kennis up-to-date gehouden.

Data nieuwe cursus
Wij werken met een wachtlijst. Als er voldoende deelnemers zijn (minimaal 6 en maximaal 12), wordt er een cursus georganiseerd.
Geïnteresseerden in deze cursus kunnen zich op de wachtlijst laten plaatsen. Als er voldoende aanmeldingen zijn, zullen wij contact met u opnemen. Uiteraard krijgt u ook bericht als het niet doorgaat. 

Plaats en tijd
De cursusavond ‘reanimatie/AED’ vindt plaats op maandag of donderdag. 
De cursus wordt gehouden in het EHBO-lokaal van de voormalige Dr. A. Van Voorthuijsenschool in de Schoolstraat 12 in Velp van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten
Deze cursus kost € 50,-- (prijs onder voorbehoud). 
Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het lesgeld. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Voor meer informatie of voor het plaatsen op de wachtlijst, kunt u contact opnemen met de secretaris, Coby van den Heuvel,
tel. (026) 364 93 71 of via MAILADRES. Ook via onze website kunt u zich aanmelden of informatie opvragen: aanmelden.

Lidmaatschap

De kennis die u in de EHBO-cursus heeft opgedaan, moet u bijhouden. Dit kunt u doen door lid te worden van onze vereniging en de herhalingslessen te volgen. Hiermee onderhoudt u uw kennis en vaardigheden.
Een eerste hulpverlener moet voldoen aan eisen die door de Minister zijn vastgesteld. Het diploma heeft een uiterste houdbaarheidsdatum tot twee jaar na afgifte. Dan moet het verlengd worden; vaardigheid moet telkens opnieuw blijken. 
De herhalingslessen worden gegeven door een kaderinstructeur. Af en toe worden lessen verzorgd door een gastdocent.

Competenties
Een overzicht van de competenties die u nodig heeft voor het geldig houden van uw diploma vindt u bij het oefenprogramma in de agenda.

Kosten
Wij willen het lidmaatschapsgeld voor onze leden betaalbaar houden. Dit mag nooit een drempel worden om de EHBO-kennis bij te houden.
De contributie bedraagt € 35,-- per jaar. Dit bedrag is inclusief de afdracht aan de landelijke EHBO-vereniging en de diplomaverlenging.

Plaats en tijd
De herhalingslessen worden gehouden op donderdagavond in het EHBO-lokaal van de voormalige
Dr. A. Van Voorthuijsenschool in de Schoolstraat 12 in Velp van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor een cursus of lid wilt worden van onze vereniging, kunt u uw gegevens achterlaten. Wij zullen dan contact met u opnemen.